Subjecte:

 

En/   Han vingut cinc gossos? Sí, n’han vingut cinc.

 

 

 

Quantes bresquilles tens? En tinc cinc.

Hi han bresquilles?: No, no en queden.

Has portat eixes bresquilles d'aquell bancal?: Sí, les he portades aquest matí.

 

COMPLEMENT DIRECTE

CD indefinit

EN

Sense determinant/ determinant quantitatiu

 

Tinc setze anys: en: en tinc setze; n’arreplegaré tres; arreplega’n quatre; he d’arreplegar-ne cinc

Tinc anys: en tinc

 

CD neutre

HO

[EW] : faig això: ho faig

[U]: compra allò!: compra-ho

[o]: he de comprar açò: he de comprar-ho.

 

Això; allò; açò, subordinada CD introduïda per que, oració que equivalga a això/allò/açò:

 

Crec que arribaré tard: ho crec

Estic pensant-me si aniré o no: estic pensant-m'ho


 

CD DEFINITS

EL, LA, ELS, LES

DETERMINANT NO QUANTITATIU MASCULÍ SINGULAR: EL

Va triar el camí: el va triar.

Estudia eixe tema: l’estudia

Va cuinar aquell dinar: Va cuinar-lo

Menja aquest pastís: Menja’l


Compra el meu dinar: Compra-me’l [En el cas dels possessius el SN sol substituir-se per dos pronoms: el de CD (el) i el de CI (me)]

 

DETERMINANT NO QUANTITATIU FEMENÍ SINGULAR: LA

Va triar la senda: la va triar.

Estudia eixa lliçó/ Inventa eixa classe: l’estudia/ la inventa

Va cuinar la meua pasta preferida: Va cuinar-la

Menja aquesta poma: Menja-la


Ha comprat la teua roba: Te l’ha comprat/ Te l'ha comprada. [En el cas dels possessius el SN sol substituir-se per dos pronoms: el de CD (la) i el de CI (te)]

 

DETERMINANT NO QUANTITATIU MASCULÍ PLURAL: ELS

 

Va triar els camins: els va triar.

Estudia eixos temes: els estudia

Va cuinar els meus dinars preferits: Va cuinar-los

Menja aquests pastissos: Menja’ls


Va cuinar els nostres dinars preferits: Va cuinar-nos-els [En el cas dels possessius el SN sol substituir-se per dos pronoms, ací pel de CI (nos)] i pel de CD (els)]

 

DETERMINANT NO QUANTITATIU FEMENÍ PLURAL: LES

Va triar les sendes: les va triar.

Estudia eixes lliçons/ Inventa eixes classes: les estudia/ les inventa

Va cuinar les meues pastes preferides: Va cuinar-les

Menja aquestes pomes: Menja-les


Va cuinar les vostres verdures preferides: va cuinar-vos-les [En el cas dels possessius el SN sol substituir-se per dos pronoms, ací  pel de CI (vos)] i pel de CD (les)]

 

 

Complement indirecte + complement directe personal (reflexiu)/ complement directe

 

1ª p s : ME: em/ m’; ‘m/ -me: Pere m’ha donat la poma (indirecte)/

M’he menjat la poma (reflexiu)/ em  porta a la platja (directe) [el porta a la platja[p1] 

ps : TE: et/ t’ ; ‘t/ -te: T’he deixat els apunts (indirecte)

T’has deixat els apunts (reflexiu) / t’ha portat a la muntanya (directe)

3ª ps: LI  (se): Joana ha donat la poma a Irene: Joana li ha donat la poma: li ; -li

Joana ha menjat la poma (per a ella mateixa): Joana s’ha menjat la poma: es/ s’; ‘s/ -se

1ª p p: ENS: ens ; ‘ns/-nos: Ens ha portat pomes (indirecte); Ens comprem pomes (reflexiu) / Ens va portar a la platja –[El va portar]- (directe)

2ª p p: US: us (vos); -us (-vos)/-vos: Us vol comprar peres (indirecte) / Us compreu peres (reflexiu) /Us vol portar a la muntanya (directe)

3ª p p: ELS  (SE): els; ‘ls/ -los: 

ES/ S’; ‘s/ -se Els dóna informació (indirecte)/ Es donen una abraçada (recíproc)

 

Atribut[p2] 

HO (EN per als atributs amb quantitatiu)

Pere és bomber: Pere ho és

Pere és el bomber: Pere ho és

Joan i Pere són  dos companys: Joan i Pere en són dos

 

Complement del nom (introduït per de)

 

Ha pintat els quadres dels xiquets: n’ha pintat els quadres

 

 

Complement circumstancial (no de temps ni de mode)/ complement de règim verbal/

 

INTRODUÏT PER DE: EN

Vinc de la plana: En vinc  CC lloc

Es recorda del passat: Se’n recorda  CRV

S’oblida de les coses: Se n’oblida CRV

 

INTRODUÏT PER UNA ALTRA PREPOSICIÓ O SENSE: HI

 

Va anar a la plana: hi va anar  CC lloc

Està interessat a fer el projecte: hi està interessat  CRV

 

 

COMPLEMENT PREDICATIU : HI, EN (només amb el verb ‘fer’)

Em troba sempre alegre: M’hi troba sempre  Cpred

T'han fet feliç? Me n' han fet molt Cpred

 

COMPLEMENT CIRCUMSTANCIAL DE MODE : HI

Camina sovint de gaidó : Hi camina sovint  CC mode

 

Ordre bàsic dels pronoms en les combinacions binàries i ternàries

 

SE + CI + CD + ALTRES COMPLEMENTS

 

Tenint en compte que l’apòstrof va sempre el més a la dreta possible (tant davant com darrere), és a dir, sempre que es puga reconstruir el pronom elidit.

 

Me el: me’l dóna; me l’escriu/ escriu-me’l

Se m’hi dóna bé

 

Pose-se’l

 

Combinacions no possibles: en en/ hi hi/ en ho/ hi ho/ l’ho/ l’ ho/ les ho

 

 

Davant el verb: espai en blanc i/o apòstrof

Darrere el verb: guionet i/o apòstrof


COL·LOCACIÓ DELS PRONOMS FEBLES

DARRERE EL VERB: imperatiu, infinitiu i gerundi: Inscriu-te a la borsa.

DAVANT EL VERB: amb els altres temps personals: Em comentava la jugada.

Per tant,  en les perífrasis verbals formades per un temps verbal personal i un infinitiu o gerundi podran anar davant i darrere: T'ho va portar/ Va portar-t'ho. Ens l'estan fent/ Estan fent-nos-la. 

 

 

 

 


 [p1]Per tal d’aclarir quan és directe i quan és indirecte cal passar-ho a tercera persona del singular : el/ la (directe), li (indirecte)

També podem passar-ho a passiva

 [p2]Verbs copulatius: ser, estar, semblar, paréixer