NOM I COGNOMS GRUP

ADVERTIMENTS: L'examen consta de dues parts. En la primera, heu d'escriure les formes verbals que se us demanen. En la segona, heu d'identificar les formes verbals personals (no repetides) i escriure en el quadre la persona, el nombre, el temps, el mode i l'infinitiu corresponent.

PUNTUACIÓ:

· 49 i 48 encerts: 10; 45 encerts: 9; 41 encerts: 8; 38 encerts: 7; 34 encerts: 6; 30 encerts: 5; 28 encerts: 4; 25 encerts: 3; 22 encerts: 2; 18 encerts: 1; 15 encerts: 0..

· Quan pugueu utilitzar, en la primera part, alguna forma al·lomorfa i ho feu correctament s'apujarà la nota final de l'examen 0'1 p.; si una de les dues estiguera malament la pregunta descomptarà 0'15 p.


PRIMERA PART

1a persona del singular del present d'indicatiu del verb SER:

1a persona del singular del present de subjuntiu del verb RECLOURE:

1a persona del singular del present de subjuntiu del verb FER:

1a persona del singular del perfet compost d'indicatiu (indefinit) del verb DIFONDRE:

1a persona del singular del present d'indicatiu del verb MOURE:

1a persona del singular del present d'indicatiu del verb VIURE:

2a persona del singular del present d'indicatiu del verb LLUIR:

2a persona del singular de l'imperatiu del verb DUR:

2a persona del singular del passat perifràstic del verb DIR:

3a persona del singular de l'imperfet d'indicatiu del verb TORNAR-SE'N:

3a persona del singular del condicional simple del verb PERDRE:

3a persona del singular del passat simple del verb COMPRENDRE:

1a persona del plural de l'imperfet de subjuntiu del verb PODER:

1a persona del plural del plusquamperfet d'indicatiu del verb DISSOLDRE:

1a persona del plural de l'imperfet de subjuntiu del verb TENIR:

2a persona del plural del plusquamperfet de subjuntiu del verb COMPRENDRE:

2a persona del plural de l'imperfet de subjuntiu del verb MERÉIXER:

2a persona del plural de l'imperfet de subjuntiu del verb VIURE:

3a persona del plural de l'imperfet d'indicatiu del verb COURE:

3a persona del plural del present de subjuntiu del verb REPARTIR:

3a persona del plural del futur simple del verb SABER :

Gerundi simple del verb MOLDRE:

Gerundi simple del verb REBRE:

Participi femení singular del verb MENJAR:

Participi femení plural del verb TRAURE:


SEGONA PART


"-L'immoble no tenia porta, estava castigat pels anys, per la humitat, pels oratges, per l'oblit. Dins em sobtà el silenci. Silenci? No, és clar. No existeix. Dic silenci a un murmuri sord que contrastava amb el brogit d'ones que el precedia. Amb un mocador m'eixuguí mans, cara i cabells. Vaig mirar l'hora: prompte. Per dins, l'edifici estava divi­dit en cambres buides, de parets leproses, tacades d'humi­tat. Costava creure que hi haguera viscut algú, tan exiliat de tot; i en canvi havia sigut així: hi havia cuina, excusat, habitacions ... Si l'oblit fera olor, diria que l'interior d'aquell habitacle feia fortor d'oblit, un tuf que retrobe quan visite arquitectures exemptes de tràfec humà. Així com la casa dels meus pares en la mar, com les ruïnes del casal de Màrius, com cada edifici desaparegut o abandonat, aquell far havia acollit un micromón, una crònica no escrita de passos, paraules, crits, gestos, gemecs, sorolls quotidians que potser algú en algun lloc recorda. O potser no.

Pugí una escala que em dugué a un cambró fosc de planta rectangular, allargada, que feia tuf de pixats. A un extrem del rectangle hi havia una porta blindada -l'accés al far?-, infranquejable; a l'altre, un finestró sense batents ofe­ria una vista impressionant de la mar i de la costa escabro­sa. "


(extret de Manuel Baixauli, L'home manuscrit, Proa, Barcelona, 2007)

Forma verbal

persona

a

temps

mode

infinitiu


Forma verbal

persona

a

temps

mode

infinitiu

tenia

3a s

Pretèrit imperfet

Indicatiu

tenir

estava

3a s

Pretèrit imperfet

Indicatiu

estar

sobtà

3a s

Passat simple

Indicatiu

sobtar

és

3a s

Present

Indicatiu

ser

existeix

3a s

Present

Indicatiu

existir

dic

1a s

Present

Indicatiu

dir

contrastava

3a s

Pretèrit imperfet

Indicatiu

contrastar

precedia

3a s

Pretèrit imperfet

Indicatiu

precedir

eixuguí

1a s

Passat simple

Indicatiu

eixugar

vaig mirar

1a s

Passat perifràstic

Indicatiu

mirar

costava

3a s

Pretèrit imperfet

Indicatiu

costar

haguera viscut

3a s

Pretèrit plusquamperfet

subjuntiu

viure

havia sigut

3a s

Pretèrit plusquamperfet

Indicatiu

ser

hi havia

3a s

Pretèrit imperfet

Indicatiu

haver-hi

fera

3a s

Pretèrit imperfet

subjuntiu

fer

diria

1a s

Condicional simple

Indicatiu

dir

feia

3a s

Pretèrit imperfet

indicatiu

fer

retrobe

1a s

Present

Indicatiu

retrobar

visite

1a s

Present simple

Indicatiu

visitar

havia acollit

3a s

Pretèrit plusquamperfet

Indicatiu

acollir

recorda

3a s

Present

Indicatiu

recordar

pugí

1a s

Passat simple

Indicatiu

pujar

dugué

3a s

Passat simple

indicatiu

dur

oferia

3a s

Pretèrit imperfet

indicatiu

oferir