PRONOMINALITZANT 1

Escriu en els buits els pronoms febles corresponents.
Després d'omplir-los, clica "Comprovar" i comprova les teues respostes.
Empra el botó "Pista" si vols veure la següent lletra de la paraula.
En alguns casos, també pots clicar el botó "?" per aconseguir ajuda.
Si demanes ajuda o pistes perdràs punts. Vés enlerta!
CONVERSA PER TELÈFON

-- has portat (això, a mi)?
-- No, volia dir però ha fet tard. He anat al metge per arreplegar les receptes dels iaios però no han pogudes omplir perquè l'ordinador havia desbaratat.
-- El mal és que els iaios han de prendre hui la pastilla de la tensió sense falta. I crec que no queda cap en casa.
-- No patisques. Aniré a migdia la farmàcia i compraré una caixa. Dis a la iaia que portaré després del dinar.
-- D'acord. Però afanya a vore si tanquen. Així quedarem, tu i jo, molt més tranquils.