PRONOMINALITZANT 2

Escriu en els buits els pronoms febles corresponents.
Després d'omplir-los, clica "Comprovar" per avaluar les teues respostes.
Empra el botó "Pista" si vols veure la següent lletra de la paraula.
També pots clicar el botó "?" per aconseguir ajuda.
Si demanes ajuda o pistes perdràs punts.
VÉS ENLERTA!
-- M'has encomanat les carpetes que volies per a les teues alumnes?
-- No he encomanades perquè encara no tenen clar si volen o no.
-- No passa res. De tota manera, Com que demà he de dur al teu veí acostaré a ta casa i portaré cinc de diferents models perquè decidisquen elles a l'endemà. A mi no costa res i deixe en un tres i no res.
-- Perfecte, així quedes a sopar amb nosaltres i alegres la nit a Sònia i a mi.
-- No vull molestar. tornaré al poble perquè dijous he d'alçar de bon matí.
-- No sigues així. No fas nosa de cap de les maneres. No penses més i queda.
-- D'acord, sóc fàcil de convéncer. diré a la meua dona i quedaré a tastar la vostra fantàstica cuina .
-- De segur que no penediràs.