PRONOMINALITZANT 3

Escriu en els buits els pronoms febles corresponents. Després d'omplir-los, clica "Comprovar" per comprovar les teues respostes.
Empra el botó "Pista" per a veure la següent lletra de la paraula.
Si demanes pistes perdràs punts.
Vés espai!

-- Anem ja que farem tard.
-- Tens raó. Helena i Isabel esperen i no hem de fer esperar més. Has agafat les maletes que anem a regalar?
-- Sí, he pujades al cotxe adés i he embolicades amb paper de regal. No hi havia de millors en la botiga i a mi agraden prou.
-- Jo vaig comprar una de la mateixa marca fa molts anys i ha eixit molt bona.
-- Ja vaig tindre en compte a l'hora de triar. Vaig estar regirant tot fins que vaig trobar en un racó.
-- vas demanar a la dependenta un descompte?
-- No [2 pronoms] vaig demanar perquè estaven molt bé de preu i ja saps que a mi fa un poc de vergonya.
-- Bé, però una altra volta no oblides de demanar una rebaixeta.
-- faré (si atrevisc).
-- Espavila.