Pronoms febles de segon de batxillerat 1

Assaigs, de Michel de Montaigne. Traducció de Vicent Alonso

Escriu a quin element fan referència i la funció sintàctica dels pronoms febles del text següent

En veritat, i semblantment, segons les lleis gregues, aquell que demanava un cos a l'enemic per inhumar-lo renunciava a la victòria i no li era llegut de fer-ne trofeu. Per a qui li havia estat requerit, era títol d'èxit. Així va perdre Nícies l'avantatge que netament havia guanyat sobre els corintis. I, contràriament, Agesilau assegurà el que dubtosament havia adquirit sobre els beocis.

-lo
Element al qual fa referència:
Funció sintàctica:

li (era)
Element al qual fa referència:
Funció sintàctica:


-ne
Element al qual fa referència:
Funció sintàctica:

li (havia)
Element al qual fa referència:
Funció sintàctica: