Pronoms febles segon de batxillerat 2

Assaigs, de Michel de Montaigne. Traducció de Vicent Alonso

Escriu a quin element fan referència i la funció sintàctica dels pronoms febles del text següent

Aquests fets podrien trobar-se estranys si no s'haguera sabut sempre que no sols prolonguem més enllà d'aquesta vida la cura que tenim de nosaltres mateixos, sinó que creiem també que sovint els favors del cel ens acompanyen a la tomba i que no abandonen les nostres restes. N'hi ha de tot això, tants antics exemples, a més dels nostres, que no cal estendre-s'hi.


ens
Element al qual fa referència:
Funció sintàctica:

N'
Element al qual fa referència:
Funció sintàctica:

hi
Element al qual fa referència:
Funció sintàctica: