Pronoms 20


Substitueix tots els complements verbals possibles pels pronoms febles corresponents. Fes-ho amb dues oracions, davant i darrere el verb (i en eixe ordre), quan es puga. Quan no es puga substituir en alguna posició s'ha d'escriure "No és possible".

1) Va lluir aquelles sabates al pavelló.

2) Escolta els consells per a si mateixa.

3) Busca camises per a Lluïsa i Gerard.

4) Va seleccionar l'arròs per a mi.

5) Estic acostumat a pensar-ho

6) Havia dut eixos ordinadors amb precaució

7) Despús-ahir vaig comprar l'escala per a vosaltres

8) Dibuixarà tres làmines per a Jaume i per a mi

9) Dóna la festa a la caseta

10) Estic segur de traure-ho