Pronoms 22


Substitueix els complements del nom, pels pronoms febles corresponents, si s'escau.
Fes-ho amb dues oracions, davant i darrere el verb (i en eixe ordre), quan es puga.
Quan no es puga substituir en alguna posició s'ha d'escriure "No és possible".

1) Va escriure el títol del llibre.
2) Les germanes expressen molt bé el sentit de l'associació.
3) No compres jerseis rojos en rebaixes.
4) Va triar els grans d'arròs amb el garbell.
5) Cada nit Jaume planxa la roba de sa mare.