VARIACIÓ DIATÒPICA (a nivell escrit)

 

 

CATALÀ CENTRAL

BALEAR

CATALÀ NORD-OCCIDENTAL

VALENCIÀ GENERAL

TORTOSÍ/

Morfologia verbal

Morfema –o en la 1a persona del present d’indicatiu (1a, 3a i alguns de la 2a conjugació)

Morfema Ø

en la 1a persona del present d’indicatiu

Morfemes

–am, -au en la 1a i 2a plural del present d’indicatiu (1a conjugació)

Morfema –o en la 1a persona del present d’indicatiu (1a, 3a i alguns de la 2a conjugació)

Morfema –e en la 1a persona del present d’indicatiu de la 1a conjugació i morfema Ø en la resta (excepte valencià septentrional)

 

Morfologia Verbal

Morfema –i en les tres persones del singular i 3a plural del present de subjuntiu

Morfema –i en les tres persones del singular i 3a plural del present de subjuntiu

Morfema–i en les tres persones del singular i 3a plural del present de subjuntiu

Morfema

–e (1a conjugació) -a (2a i 3a conjugació) en les tres persones del singular i 3a plural del present de subjuntiu

 

Morfologia Verbal

Morfema –és en el Pretèrit Imperfet de Subjuntiu

Morfema às en el Pretèrit Imperfet de Subjuntiu

Morfema –és en el Pretèrit Imperfet de Subjuntiu

Morfema ar /   -às en el Pretèrit Imperfet de Subjuntiu


 

Morfologia verbal

Morfema

–em, -eu en la 1a persona i 2a persona del plural del present d’indicatiu

Morfema

–am, -au en la 1a persona i 2a persona del plural del present d’indicatiu

Morfema

–em, -eu en la 1a persona i 2a persona del plural del present d’indicatiu

Morfema

–em, -eu en la 1a persona i 2a persona del plural del present d’indicatiu

 

Combinació binària de Pronoms febles

L’hi, la hi, els hi, les hi, n’hi (quan equivalen a li’l, li la, li’ls, li les, li’n)

L’hi, la hi, els hi, les hi, n’hi (quan equivalen a li’l, li la, li’ls, li les, li’n)

L’hi, la hi, els hi, les hi, n’hi (quan equivalen a li’l, li la, li’ls, li les, li’n)

Li’l, li la, li’ls, li les, li’n

 

Articles definits

el, la, els, les

es, sa, sos, ses

el, la, els, les

el, la, els, les

 

Labialització de u semiconsonàntica en els possessius

 

Meva, teva, seva

Meva(meua, teva (teua), seva (seua)

Meua, teua, seua

Meua, teua, seua

 

Díctics temporals

Demà-passat

Demà-passat

(a Eivissa despús-demà)

Demà-passat

Despús-demà

Despús-demà

Díctics temporals

Abans d’ahir

Abans d’ahir (a Eivissa despús-ahir)

Abans d’ahir

Despús-ahir

Despús-ahir

Díctics espacials

aquí

aquí

aquí

ací (valencià central) /aquí (valencià septentrional, meridional, Dénia...)