Els relatius

 

REMARQUES

 

·El relatiu àton que és molt rendible en el registre col·loquial i s'utilitza amb funcions que en un registre estàndard han de ser realitzades per altres relatius.

 

REGISTRE COL·LOQUIAL

REGISTRE ESTÀNDARD

Complement circumstancial de matèria

*És una pedra que se’n fan bancs de cuina

És una pedra de què (de la qual) /amb què(amb la qual) es fan bancs de cuina

Complement circumstancial de lloc

*Un llac que s’hi ha ofegat molta gent

Un llac en el qual (en què/on) s’ha ofegat molta gent

Complement del nom

*És una coberteria que les peces són magnífiques

És una coberteria les peces de la qual són magnífiques

Complement indirecte

*Són unes persones que no els llueix tot el que treballen

Són unes persones a qui (a les quals) no els llueix tot el que treballen

 

 

·         No confongueu el relatiu que : Els camins que han asfaltat.

 

amb

 

-la conjunció queLi agrada que cantes. M'ha fet content que hages arribat.

 

-l'adverbi que, introductor d'interrogacions i d'admiracions: Que tenen taronges? Que gran!

 

 

·         RELATIU POSSESSIU

Precedit de la preposició de, el relatiu compost valencià equival al relatiu possessiu castellà cuyo (o al francés dont i l'anglés whose).

 

L'estructura d'aquest tipus d'oracions és                                 

 

ANTECEDENT + SUBSTANTIU + DE + (EL, LA, ELS, LES) + QUAL (S)

[el gènere i el nombre de l'antecedent -nucli del sintagma nominal- indica el del relatiu]

Exemples:

a)    L’edifici,  la façana del qual vam pintar nosaltres, està en venda.

b)    Vam comprar els edificis la façana dels quals vam pintar nosaltres.

c)    La casa, les finestres de la qual estaven trencades, està al Passeig.

d)    Vaig triar les cireres l’aspecte de les quals era millor.

 

 

 

 

que = el qual, la qual, els quals, les quals: La finestra, que estava tancada, era ben segura = La finestra, la qual estava tancada, era ben segura.

Joan, que havia vingut a veure’m, era el meu amic = Joan, el qual havia vingut a veure’m, era el meu amic

 

 

(Preposició monosíl·laba) + qui, què (Preposició monosíl·laba) + el qual, la qual,                                                                        els quals, les quals:

Les cosines, amb qui et reunies, eren metges = Les cosines, amb les quals et reunies, eren metges.

Tenia un misto amb què va encendre la foguera Tenia un misto amb el qual va encendre la foguera

                             

 

en què =  en (el qual, la qual, els quals, les quals) ,  on:

Recorde encara l’indret on vaig aprendre a nadar = Recorde encara l’indret en el qual vaig aprendre a nadar Recorde encara l’indret en què vaig aprendre a nadar.

 

 

la qual cosa =  cosa que:

Ha arribat al final de la marató, la qual cosa és magnífica = Ha arribat al final de la marató, cosa que és magnífica.

 

(preposició no monosíl·laba, locució  prepositiva, gerundi, infinitiu)          + el qual, la qual, els quals, les quals:

Vaig trobar els llibres mitjançant els quals em vaig poder preparar l’examen.

 

 

 

ATENCIÓ: El relatiu              

(preposició) + el que, la que, els que, les que  només està admès per la normativa quan equival a aquell que, aquella que, aquells que, aquelles que (relatiu especificatiu).

En tots els altres casos és inadequat en els registres formals.

 

 

 

 

PRONOMS INTERROGATIUS

 

   Serveixen per a preguntar, directament o indirecta. També s'empren en frases exclamatives o admiratives. Els podem dividir en tres grups:

 

1) Els pronoms interrogatius pròpiament dits, que són:

 

-qui (personal = quina persona). Exemples: Qui hi ha? No sé qui era Qui ho havia de dir!

-què (objectiu = quina cosa). Ex.: Què passa? Ignore què volia. Què més voldria jo!

 

2) L'adjectiu-pronom interrogatiu quin, quina, quins, quines. Ex.: D'aquests llibres, quin vols? Quina casa vols dir? No sé quins pantalons triar. Quines flors!

 

3) Els pronoms adverbials: on, quan, com, quantOn vas? Quan tornes? Com va? Quant val?