NOM I COGNOMS GRUP

ADVERTIMENTS: L'examen consta de dues parts. En la primera, heu d'escriure les formes verbals que se us demanen. En la segona, heu d'identificar les formes verbals personals (no repetides) i escriure en el quadre la persona, el nombre, el temps, el mode i l'infinitiu corresponent.

PUNTUACIÓ:

· 52 encerts: 10; 48 encerts: 9; 44 encerts: 8; 40 encerts: 7; 36 encerts: 6; 32 encerts: 5; 28 encerts: 4; 25 encerts: 3; 22 encerts: 2; 18 encerts: 1; 15 encerts: 0..

· Quan pugueu utilitzar, en la primera part, alguna forma al·lomorfa i ho feu correctament s'apujarà la nota final de l'examen 0'1 p.; si una de les dues estiguera malament la pregunta descomptarà 0'15 p.


PRIMERA PART

1a persona del singular del present d'indicatiu del verb ACLARIR:

1a persona del singular del present de subjuntiu del verb REPRENDRE:

1a persona del singular del present de subjuntiu del verb RIURE:

1a persona del singular del perfet d'indicatiu del verb COMETRE:

1a persona del singular del present d'indicatiu del verb SENTIR:

1a persona del singular del present d'indicatiu del verb VEURE:

2a persona del singular del present d'indicatiu del verb DISTRIBUIR:

2a persona del singular de l'imperatiu del verb EIXIR:

2a persona del singular del perfet de subjuntiu del verb OBRIR:

3a persona del singular del futur perfet del verb RECLOURE:

3a persona del singular del condicional simple del verb HAVER-HI (HI HAURE): :

3a persona del singular del passat simple del verb PERDRE:

1a persona del plural de l'imperfet de subjuntiu del verb SER:

1a persona del plural del plusquamperfet d'indicatiu del verb COMPLAURE:

1a persona del plural de l'imperfet d'indicatiu del verb ANAR-SE'N:

2a persona del plural del plusquamperfet de subjuntiu del verb VEURE:

2a persona del plural de l'imperfet de subjuntiu del verb ENCAIXAR:

2a persona del plural del passat perifràstic del verb PERTÀNYER:

3a persona del plural de l'imperfet d'indicatiu del verb TRAURE:

3a persona del plural del present de subjuntiu del verb PODER:

3a persona del plural del futur simple del verb VOLER :

Gerundi simple del verb BEURE:

Gerundi simple del verb ENTENDRE:

Participi femení singular del verb TALLAR:

Participi femení plural del verb PERMETRE:


SEGONA PART

«Tum va superar, però, aquesta etapa: tenia un talent natural per a caure bé a la gent, i gràcies als meus contactes i, sobretot, a Gertrude, la professora de francés, la seua vida social agafà embranzida. Sí, així fou: Gertrude va fer que reviscolara fins a un punt excessiu. Com havia passat, quasi sense jo adonar-me'n, de ser una criatura arraulida entre quatre parets a parar en casa només el temps estrictament necessari? «Vaig al Louvre amb Gertrude», deia, «He quedat amb Gertrude per a anar al teatre», deia, «Gertrude m'ha demanat que l'acompanye a la presentació d'un llibre» ... Gertrude, Gertrude, Gertrude... , sempre Gertrude. l jo que tornava més d'una volta a casa i ella no hi era... Si al principi em vaig alegrar que superara la malenconia, prompte recelí de la seua conducta. Tum anava fent-se una vida independent, on la meua presència era cada volta més accessòria. Comencí a desconfiar d'una manera malaltissa, i, el que era pitjor, estimat amic, em vaig sentir vell, ridícul, acabat, al costat d'una sirena vint-i-dos anys més jove... Però això no era tot; davant l'exteriorització dels meus recels, ella no sols mostrava indiferència i eludia calmar-me, sinó que contestava amb ironies. Com s'havia produït aquell canvi? Impossible assimilar-ho. . Crega'm, cavaller, no pot imaginar el martiri que [... ] »

(extret de Manuel Baixauli, Verso, Edicions Bromera, Alzira, 2001)

Forma verbal

persona

a

temps

mode

infinitiu


Forma verbal

persona

a

temps

mode

infinitiu

va superar

3a s

Passat perifràstic

Indicatiu

superar

tenia

3a s

Pretèrit imperfet

Indicatiu

tenir

agafà

3a s

Passat simple

Indicatiu

agafar

fou

3a s

Passat simple

Indicatiu

ser

va fer

3a s

Passat perifràstic

Indicatiu

fer

reviscolara

3a s

Pretèrit imperfet

subjuntiu

reviscolar

havia passat

3a s

Pretèrit plusquamperfet

Indicatiu

passar

Vaig

1a s

Present

Indicatiu

anar

deia

3a s

Pretèrit imperfet

Indicatiu

dir

He quedat

1a s

Perfet

Indicatiu

quedar

ha demanat

3a s

Perfet

Indicatiu

demanar

acompanye

1a s

Present

Subjuntiu

acompanyar

tornava

3a s

Pretèrit imperfet

Indicatiu

tornar

era

3a s

Pretèrit imperfet

Indicatiu

ser

em vaig alegrar

1a s

Passat perifràstic

Indicatiu

alegrar-se

superara

3a s

Pretèrit imperfet

subjuntiu

superar

recelí

1a s

Passat simple

Indicatiu

recelar

anava

3a s

Pretèrit imperfet

Indicatiu

anar

Comencí

1a s

Passat simple

Indicatiu

començar

em vaig sentir

1a s

Passat perifràstic

Indicatiu

sentir-se

mostrava

3a s

Pretèrit imperfet

Indicatiu

mostrar

eludia

3a s

Pretèrit imperfet

Indicatiu

eludir

contestava

3a s

Pretèrit imperfet

Indicatiu

contestar

havia produït

3a s

Pretèrit plusquamperfet

Indicatiu

produir

Crega

3a s

Present

Imperatiu

creure

pot

3a s

Present

Indicatiu

poder