1. Identifica tres perífrasis d’obligació i escriu-ne una d’equivalent per cadascuna sense canviar el seu significat.

2.     Digues a quina categoria gramatical pertanyen, a quin element fan referència i quina funció sintàctica realitzen els mots marcats en cursiva que et presentem a continuació

3.      Escriu un sinònim o explica el significat que tenen en el text els mots següents.

4.      Explica quin procés de formació de mots ha originat els mots següents i per a cada mot escriu-ne un altre format mitjançant el mateix procés que continga un dels morfemes constitutius (afix, arrel o base) del mot de partida.