El vigilant en el camp de sègol

Temps verbals


Escriu la forma verbal adequada a l'infinitiu indicat entre parèntesis.NO VAIG PAS dormir gaire, perquè em (semblar) que només (ser) cap a les deu en punt quan em (despertar) . Em (venir) força gana de seguida que em (fumar) un cigarret. L'últim cop que (menjar) alguna cosa (ser) aque­lles dues hamburgueses amb en Brossard i l'Ackley quan (anar) al cine a Agerstown. l d'allò ja (fer) molt de temps. (semblar) que (fer) cinquanta anys. (tenir) el telèfon al costat, i (estar) a punt de trucar a baix perquè em (pujar) una mica d'esmorzar, però (tenir) por que no me'l (pujar) el vell Maurice. Si us (pensar) que em (morir) de ganes de tornar-lo a veure, (estar) ben bojos. O (ser) que només (jeure) al llit una estona i em (fumar) un altre cigarret. (pensar) de trucar a la Jane, per veure si ja (ser) a casa i d'això, però no em (venir) bé.
El que (fer) (ser) trucar a la Sally Hayes. (anar) a l'escola Mary A. Woodruff, i (saber) que (ser) a casa perquè m'(enviar) una carta (fer) un parell de setmanes. No (ser) que (estar) gaire boig per ella, però (fer) anys que la (conéixer) . Abans, (mirar) si n'(ser) d'estúpid, jo, em (pensar) que ella (ser) força intel·ligent. La raó d'això (ser) que (saber) molt de teatre i obres i literatura i coses d'aquestes. Si algú en (saber) molt, de coses d'aquestes, et (costar) força temps adonar-te de si de debò (ser) estúpids o no. Em (costar) anys adonar-me'n, en el cas de la Sally. Em (semblar) que me n'(adonar) força abans si no ens (petonejar) tant i tant. El meu gran problema (ser) que sempre em (pensar) que la persona que (estar) (petonejar) és força intel·ligent. No (tenir) res a veure, res de res, però sempre ho (pensar) .

(extret de El vigilant en el camp de sègol, de John D. Salinger (trad. E. Riera i J.M. Fonalleras). Ed. Empúries. Barcelona, 1990)