Un apunt sobre el post – 19/02/09

 

 

El Consell Supervisor del TERMCAT ha aprovat recentment la forma apunt com a denominació catalana equivalent al substantiu anglès post en l’àmbit d’Internet. L’anglicisme s’ha començat a popularitzar entre els internautes per a fer referència als missatges o, en general, als textos que es publiquen en un fòrum o bé en un bloc.

http://www.termcat.cat/imatges/menus/societat/Post.gif

La llargada, el grau d’especialització i el format d’aquest tipus de textos és molt variable (de fet, també poden ser imatges o altres arxius associats, a banda de textos pròpiament dits), especialment en els blocs, que són canals de comunicació molt oberts, i aquest és un dels motius pels quals resultava difícil trobar una alternativa al manlleu.

Segons els diccionaris anglesos, post (i també el derivat posting) és una denominació d’origen francès amb múltiples significats en la llengua general. El verb vol dir, entre altres coses, ‘anunciar, fer saber o publicar una notícia’, significat que, per especialització, ha donat lloc a l’ús d’aquesta forma a Internet.

A banda del substantiu apunt, també s’ha aprovat fer un apunt com a alternativa al verb postejar —forma també força estesa creada segurament per influència del castellà postear (a partir de l’anglès to post)—, amb el significat de publicar una d’aquestes intervencions en un fòrum o en un bloc. Més específicament també poden ser adequades, segons els cas, les formes penjar un apunt o publicar un apunt.

El Consell Supervisor fa notar, de tota manera, que segons el context també poden funcionar com a alternatives a post (o posting), entre d'altres, les formes aportació, comentari, intervenció, nota, missatge o, quan el text té una certa especialització i extensió, article.

S’ha prioritzat la forma apunt perquè és una alternativa al manlleu anglès que ja té una certa difusió en català i té el suport dels especialistes consultats; a més, pot considerar-se una denominació lingüísticament i semànticament adequada —a partir del significat del verb apuntar, del qual deriva apunt—; i és una designació semànticament àmplia, que pot adequar-se a diversos contextos d'ús i fer referència a textos de diferents nivells d'especialització, de diferent extensió i de diferent format.

Podeu consultar les fitxes corresponents a aquests termes a la Neoloteca i al Cercaterm.

Vols dir-hi la teva?