Pronoms febles de segon de batxillerat 4

Assaigs, de Michel de Montaigne. Traducció de Vicent Alonso

Escriu a quin element fan referència i la funció sintàctica dels pronoms febles del text següent

Quan jo era jove, el poble deia que un rei dels nostres veïns, després de rebre una bastonada de Déu, jurà que se'n venjaria: ordenà que durant deu anys ningú no li pregara, que no en parlaren i que, en la mesura que depenguera de la seua autoritat, no hi cregueren.

'n
Element al qual fa referència:
Funció sintàctica:

li
Element al qual fa referència:
Funció sintàctica:

en
Element al qual fa referència:
Funció sintàctica:

hi
Element al qual fa referència:
Funció sintàctica: