Pronoms 19


Substitueix tots els complements verbals possibles pels pronoms febles corresponents. Fes-ho amb dues frases, davant i darrere el verb (i en eixe ordre), quan es puga. Quan no es puga substituir en alguna posició s'ha d'escriure "No és possible".

1)Renta aquella camisa a la gaveta.

2) Va interpretar el president a la pel·lícula.

3) Torra aquest tros de carn per a Carme i per a mi.

4) Escrivia les adreces per a Lluïsa a l’ordinador.

5) Menja per a tu mateix eixe croissant.

6) Obri la botiga per a les dependentes.

7) Investiga la causa per a mi.

8) Mai no has de recórrer a la mentida.

9) Envia diners per als damnificats.

10) Solucionà a si mateix el problema.